شرکت سبدگردان سورین

سبدگردانی

یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که پس از شناسایی اهداف مالی و تعیین سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، سرمایه مشتری به صورت اختصاصی و حرفه‌ای توسط مدیران سبد در اوراق بهادار شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر کالا مانند گواهی سپرده طلا یا سایر کالاها و هر ابزار مالی که سازمان بورس مجوز آن را صادر کرده باشد، سرمایه‌گذاری می‌شود.

سبدگردانی اختصاصی برای افرادی که حداقل سرمایه‌ای بالغ بر 5 میلیارد ریال دارند و قصد سرمایه‌گذاری در بورس با اهداف و شرایط خاص‌تری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند مناسب است. از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در قالب سبدهای اختصاصی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

  1. امکان سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف مالی و سطح ریسک‌پذیری مشتری
  2. امکان دریافت مشاوره و مشاهده بر خط عملکرد روزانه مدیر سبد
  3. مدیریت حرفه‌ای سبد توسط متخصصین سرمایه‌گذاری
  4. انعطاف‌پذیری بیشتر در چیدمان سبد از منظر تنوع دارایی‌ها و اوراق بهادار نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  5. وجود ارکان مستقل و دائمی جهت نظارت بر عملکرد شرکت سبدگردان و مدیران آن

مراحل سرمایه‌گذاری

مطالعه

چگونگی محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

مطالعه

رویه‌های تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار

مطالعه

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت

مطالعه

منابع اطلاعاتی

مطالعه

منافع سبدگردانی (بجز کارمزد دریافتی)

مطالعه

نحوه محاسبه کارمزد خدمات سبدگردانی

مطالعه

منافع سبدگردانی برای اشخاص ثالث

مطالعه

کنترل تضاد منافع

مطالعه