شرکت سبدگردان سورین

قوانین و دستورالعمل‌ها

در اجرای بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، به‌ منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، نهاد مالی جدیدی به نام سبدگردان به‌ عنوان نهاد واسطه‌ای معرفی شد.

طبق بند ۴ مادۀ ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به ‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است و منظور از سبد اختصاصی، مجموع دارایی‌های موضوع سبدگردانی (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات) است که به مشتری معینی تعلق دارد.

شرکت‌های سبدگردان نهادهای مالی استاندارد تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که مجوز فعالیت آنها سالانه توسط این سازمان (در صورت ارائه عملکرد مثبت، سالم و شفاف) تأیید می‌شود و از طریق مجاری اطلاع رسانی سازمان بورس به اطلاع عموم می‌رسد.

تأسیس نهادهای مالی (از جمله سبدگردان‌ها) و نظارت بر آنها بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور اجرا می‌شود. این قوانین و مقررات عبارتند از:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

مطالعه

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مطالعه

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان

مطالعه