شرکت سبدگردان سورین

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی فن‌آوران

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی فن‌آوران

شرکـت پتروشـیمی فـن‌آوران

شرکـت پتروشـیمی فـن‌آوران در تاریخ 1377/02/08 بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شد و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ 1386/10/11 در سازمان‌بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و در حال حاضر از واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) است. شرکت مذکور از گروه شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی فن‌آوران

دانلود