شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت آسیاتک

تحلیل بنیادی شرکت آسیاتک

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از سال 1392 به منظورتوسعه خدمات خود، در جهت ارائه خدمات میزبانی و اشتراک مکانی مراکز داده، اقدام به اخذ مجوز IDC از مرکز ملی فضای مجازی نموده‌است. آخرین سرمایه شرکت مبلغ 2,000,000 میلیون ریالی می‌باشد. درآمد خدمات اینترنت بیشترین سهم درآمدی شرکت را به خود اختصاص داده‌است، این در حالی است که درآمد دیتاسنتر در سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته‌است. شرکت در سال مالی 1400 می‌تواند مبلغ 128 میلیارد تومان سود خالص محقق کند و برآورد می‌شود که در سال مالی 1401 نیز مبلغ 199 میلیارد تومان سود خالص محقق کند.

تحلیل بنیادی شرکت آسیاتک

دانلود