شرکت سبدگردان سورین

خلاصه تحلیل شرکت کاشی و سرامیک الوند

خلاصه تحلیل شرکت کاشی و سرامیک الوند

شرکت کاشی و سرامیک الوند از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین و در نتیجه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است. شرکت تقریباً تمامی فروش خود را به صورت داخلی انجام می‌دهد و سهم بسیار ناچیزی از بازار صادراتی را به خود اختصاص داده است. از نظر وضعیت عملیاتی، شرکت کاشی الوند دارای 3 کارخانه الوند 1، 2 و 3 است؛ که از نظر تکنولوژی تولید در وضع قابل قبولی قرار دارند. در حال حاضر شرکت طرح توسعه تولید محصولات پرسلانی سایز بزرگ که حاشیه سود بالاتری دارند را در دستور کار دارد.

تحلیل شرکت کاشی و سرامیک الوند

مطالعه