شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار به منظور مدیریت و توسعه کارخانه های آهن اسفنجی، فولادسازی و ماشین ریخته گری با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در فاز اول در خرداد ماه ۱۳۹۴ تاسیس و در اردیبهشت ۱۳۹۷ راه اندازی و افتتاح گردید. هدف از سرمایه گذاری در این مجموعه، هدایت بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تکمیل و ایجاد توازن در زنجیره فولاد، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و نیز تولید و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت تقویت اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی بوده است. شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است.

تحلیل شرکت پارس فولاد سبزوار

مطالعه