شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سيمان اردستان 

تحلیل بنیادی شرکت سيمان اردستان 

کارخانه سیمان اردستان در تیر ماه سال 1382 با مشارکت و سرمایه گذاری نزدیک به 180 نفر سهامدار حقیقی و حقوقی تأسیس و ساخت کارخانه تولیدی آن از بهمن ماه 1383 آغاز گردید. زمین کارخانه سیمان اردستان  90 هكتار میباشد که در زمره اراضی دیزلو شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان می باشد كه از سمت جنوب و غرب به معادن آهك و مارن و از سمت شرق به اراضی بایر تپه ماهوری و از سمت شمال و شمال شرقی به جاده آسفالته اصفهان – اردستان منتهی می شود.

تحلیل بنیادی شرکت سيمان اردستان

مطالعه