شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌

شركت سرمايه گذاري پارس توشه در اول شهريــور ماه 1357 تحت شماره ثبت 32768 با مشاركت بخش خصـوصي (40/4 درصد سهام) ، بانك توسعه صنعتي و معدني  (19/9درصد سهام) و شركت توشيبا كورپوريشن کشور ژاپن (39/7 درصد سهام) با هدف تحصيل و تملك سهام شركتهاي صنعتي و تجارتي  تأسيس گرديده است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌

مطالعه