شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌گذاری البرز

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌گذاری البرز

شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز در ابتدا با نام شرکت سهامی یکدل در سوم دی‌ماه 1345 تاسیس شد. سپس در سال 1353 به سهامی عام تبدیل و نام آن به شرکت سرمایه‌گذاری البرز تغییر یافت. همچنین این شرکت به‌عنوان اولین شرکت سرمایه‌گذاری در سال 1355 با نماد والبر مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دارویی، تدوین سیاست‌های کلی، راهبردی و مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه بوده است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمايه‌ گذاري‌ البرز

مطالعه