شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت گروه دارويی سبحان

تحلیل بنیادی شرکت گروه دارويی سبحان

گروه شامل شرکت اصلی به نام گروه دارویی سبحان و شرکت های فرعی شامل سبحان دارو ، البرز دارو ، ایران دارو ، کی بی سی و سبحان انکولوژی می باشد. این شرکت در تاریخ 1355/04/21 به نام سوئیران کمپانی در تهران به ثبت رسیده و در تاریخ /1363/03/30 نام شرکت از سوئیران کمپانی به داروسازی سبحان و در تاریخ 1383/10/27 به گروه دارویی سبحان تغییر یافته است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

گروه شامل شرکت، به نام گروه دارویی سبحان (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن شامل البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو،کی بی سی و داروسازی سبحان انکولوژی و شرکت وابسته (شرکت پخش البرز) است. در حال حاضر شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) جزء شرکت‌های فرعی شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) می باشد. فعالیت اصلی شرکت گروه دارویی سبحان طی دوره مورد گزارش، اعمال راهبردی سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های فرعی می‌باشد، موضوع فعالیت شرکتهای فرعی عمدتا در زمینه تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی و … می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت گروه دارویی سبحان

مطالعه