شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

تحلیل بنیادی شرکت مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر که از بزرگ‌ترین گروه‌های مدیریتی گروه معظم توسعه صنایع بهشهر محسوب می‌شود، در تاریخ 2 آذر ماه سال 1383 تاسیس و به شماره ثبت 234823 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت این هلدینگ سرمایه‌گذاری در صنعت شوینده به منظور راهبری، نظارت و مدیریت شرکت‌های فعال در این صنعت و مدیریت آن شرکت‌هاست و ترکیب ساختار مالکیت سهام این گروه نشان از اعتبار و سرمایه بالای آن دارد.

تحلیل بنیادی شرکت مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

مطالعه