شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سپه

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سپه

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره 1026 مورخ 1380/09/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1380/11/21 با سرمایه اولیه 650 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 183650 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1383/10/29 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ 1386/05/03 در بورس اوراق بهادار تهران با نماد ” وامید “  پذیرفته شده  و در 1386/10/16 نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام، صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت در حال حاضر 96.979 میلیارد ریال می باشد. 

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سپه

مطالعه