شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد. این شرکت در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران یکی از شش شرکت چندرشته‌ای صنعتی است. این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی و آشامیدنی، مواد و محصولات دارویی، استخراج کانی‌های فلزی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، ساخت کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد. در تحلیل بنیادی ونیکی ، عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

مطالعه