شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی سال ۱۳۷۰ تاسیس و در سال ۱۳۸۵ با نماد «وپترو» در سازمان بورس اوراق بهادار درج شد. در حال حاضر این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به‌عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها شروع به فعالیت کرد. فعالیت این شرکت مشتمل بر بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مطالعه