شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۸ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مطالعه