شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

تحلیل بنیادی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان در تاريخ ۱۳۷۳/۵/۹ ابتدا با نام موسسه در تهران تاسيس و تحت شماره ۸۰۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری به ثبت رسيده است.

به موجب مصوبه هيئت محترم موسس شرکت در تاريخ ۱۳۸۴/۸/۵ نوع شخصيت حقوقی موسسه به شرکت سهامی خاص تغییر پیدا کرد و در نتيجه در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ و بر اساس تغيرات حادث شده، شماره ثبت شرکت به شماره ۴۵۸۳۸۲ تغيير يافت. بر اساس مجوز شماره ۱۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ نماد شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماد مالی (هلدينگ) درج گرديد و شخصیت حقوقی این شرکت به سهامی عام تغییر پیدا کرد.

تحلیل بنیادی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

مطالعه