شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی دانا

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی دانا

شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶ در تاریخ 1369/02/23 به صورت شرکت سهامی خاص و با نام داروسازی زکریای تبریز تاسیس شد و طی شماره ۴۷۸۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ 1377/04/13 شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخهای 1387/02/01 و 1387/02/16 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/11/01 به ترتیب از داروسازی زکریای تبریز به شرکت داروسازی دانا تغییر نام و به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ 1397/02/11 نام شرکت تحت شماره ۱۱۵۸۵ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده که طبق نامه مورخ 1399/04/16 با درخواست پذیرش در فرابورس ایران در جلسه مورخ 1399/03/27 هیئت پذیرش فرابورس موافقت به عمل آمده است و پیرو آن طی نامه شماره ۲۵۸۸/پ/۹۹ مورخ 1399/12/20 بعنوان دویست و سی و نهمین نماد معاملاتی در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو است. نشانی مرکز اصلی و کارخانه شرکت در کیلومتر ۱۵ جاده تبریز – تهران واقع است.

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی دانا

مطالعه