شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال ۱۳۷۰ به صورت سهامی عام تاسیس و شروع به فعالیت نمود. شرکت در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران است.

فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش در زمینه‌های سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه گذاری در شرکت هایی با فعالیت‌های تهیه زمین، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و …

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مطالعه