شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سبحان

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سبحان

در سال ۱۳۶۲، شرکت سرمایه گذاری سبحان با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) تاسیس شد.در سال ۱۳۷۹، سهام کنترلی شرکت به سازمان اقتصادی کوثر واگذار شد.در سال ۱۳۹۴، به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری در بازار اول فرا بورس تهران درج شد.در سال ۱۳۹۶، سازمان اقتصادی کوثر، سهام کنترلی خود را در شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس به گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران واگذار نمود و گروه مذکور بعنوان سهامدار عمده با ۹۱٪ کنترل شرکت را در اختیار دارد.طی یک سال گذشته شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) با مدیریت بخش خصوصی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، برنامه ­ریزی های لازم جهت بهینه سازی ساختار سازمانی و استراتژی های سرمایه گذاری را کرده است.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری سبحان

مطالعه