شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران

هلدینگ توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 كشور و به منظور اجراي پروژه‌هاي توسعه صنعت روي تأسيس گرديد .

در دي ماه 1376 با تشكيل كميته راهبري توسط وزارت معادن و فلزات وقت عملاً تلاش و فعاليت جهت تشكيل شركتي به صورت سهامي عام به منظور ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد روي به ميزان يكصد هزار تن در سال آغاز گرديد و با جلب مشاركت 27 نهاد ملي و منطقه‌اي به عنوان هيأت مؤسس و با اخذ تأييديه از اداره ثبت زنجان در تاريخ 1376/11/21 نسبت به عرضه سهام به عموم مردم ايران اقدام شد .

اولين مجمع عمومي مؤسسين شركت در تاريخ 1377/02/10برگزار و با تصويب اساسنامه، انتخاب هيأت‌مديره، بازرس قانوني و ثبت شركت در تاريخ 1377/02/19 تحت شماره 2972 در اداره ثبت زنجان، شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به عنوان يك شركت خصوصي عملاً فعاليت خود را آغاز نمود. شركت در تاريخ 1379/08/02در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيرش قرار گرفت و سهام آن در تاريخ 1380/01/20 بر روي تابلوي بورس معامله شد.

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران

مطالعه