شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سبحان دارو

تحلیل بنیادی شرکت سبحان دارو

شركت سبحان دارو با نام شركت آرايشي بهداشتی سويران در تاريخ ٦ بهمن ماه ١٣٨١ در تهران به ثبت رسيده است. تغيير نام شركت از آرايشی بهداشتی سويران بــه ســبحان دارو مــورخ 1383/06/07 صــورت پذيرفتــه اســت. در تاريخ 1384/08/14 نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و با نماد (دسبحان) در تاريخ 1389/09/08 در گروه (مـواد و محصـولات دارویی) در بازار اول فرابورس پذيرفته شد و نام شركت در تـاريخ 1389/09/30 در فهرست شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گرديد و در تاريخ  1394/11/19 در بازار دوم بورس پذيرفته شده است. در حال حاضر شركت سبحاندارو (سهامي عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شركت گـروه دارويـی سـبحان و واحد تجاری نهایی گروه ،شرکت سرمایه گذاری البرز می باشد.

شرکت سبحان دارو در حوزه‌های مختلفی مانند ساخت محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و همچنین تولید مکمل‌های ورزشی، پروبیوتیک و رژیمی فعالیت دارد. این شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار با نماد دسبحان شناخته می‌شود.

تحلیل بنیادی شرکت سبحان دارو

مطالعه