شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1367 با نام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین تاسیس شد و در سال 1378 به این نام تغییر اسم داد. فعالیت اصلی این شرکت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها یا سهام شرکت‌های فعال در زمینه تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآورده‌ها و سایر مواد آلی و معدنی و همچنین حوزه انرژی شامل آب و برق می‌باشد. این شرکت در اواخر سال 1394 به منظور افزایش بهره‌ وری و بازدهی سرمایه، فعالیت‌های خود را به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی معطوف نمود.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

مطالعه