شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (وسکاب)

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (وسکاب)

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تاریخ 1383/04/05 به ثبت رسید. این شرکت در بهمن سال 1390 با نام «وسکاب» در گروه سرمایه‌گذاری‌ها و سایر واسطه‌گری‌های مالی در بازار دوم فرابورس درج شد و در سال 1392 به تابلو فرعی اول بورس ارتقا یافت.

موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش سهام و هرگونه عملیات مشارکت و سرمایه گذاری و بازرگانی و ساختمانی می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

مطالعه