شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت مديريت سرمايه‌گذاری كوثربهمن

تحلیل بنیادی شرکت مديريت سرمايه‌گذاری كوثربهمن

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با نماد وکبهمن ، یکی از زیرمجموعه های گروه مالی سینا بود که مالکیت آن بخاطر بدهی گروه مالی سینا به بانک سینا منتقل شد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در سال 1363 با نام شرکت کلپورگان تاسیس شد. این شرکت ابتدا از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان بود اما بعدا ابتدا به شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و سپس به بانک سینا منتقل شد.

موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در انواع دارایی (اوراق بهادار، صندوق، مسکوکات، فلزات گرانبها و…) است.

تحلیل بنیادی شرکت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن

مطالعه