شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام

شصدف به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده دوده صنعتی در ایران با ظرفیت 60 هزار تن انجام شده است. شرکت صنعتی دوده‌ فام به‌منظور تولید دوده صنعتی پس از انجام مراحل انتخاب تکنولوژی و عقد قرارداد با مشاور خارجی در استان خوزستان به بهره‌برداری رسید. این شرکت در سال 1397 با نماد شصدف مورد پذیرش فرابورس ایران قرار گرفت.

شصدف در صنعت دوده فعالیت می‌کند. شرکت صنعتی دوده فام تنها شرکت دانش‌بنیان در زمینه تولید دوده صنعتی در کشور است. این کارخانه دارای سه خط ۲۰ هزار تنی تولید دوده سخت و نرم به‌طور مجزا است. شرکت صنعتی دوده فام در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در رده اول قرار دارد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات حدود ۳۵ درصد است. همچنین در سال‌های اخیر ۳۴ درصد از سهم تولید دوده داخل و ۵۹ درصد از کل صادرات دوده کشور توسط شرکت صنعتی دوده فام انجام شده است.

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام

مطالعه