شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت کارخانجات قند قزوين

تحلیل بنیادی شرکت کارخانجات قند قزوين

شرکت کارخانجات قند قزوین در تاریخ 1343/04/07 با ظرفیت اسمی دو هزار تن مصرف روزانه چغندر قند به بهره‌برداری رسیده است. در سال 1384 ظرفیت اسمی این شرکت به 3 هزار تن مصرف چغندر در روز افزایش یافت. در حال حاضر ظرفیت اسمی شرکت تولید 36 هزار تن شکر سفید در سال و فعالیت اصلی آن تولید شکر از چغندرقند و تصفیه شکر خام کارمزدی و مالکیتی است. این شرکت در سال 1377 با نماد قزوین مرود پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

تحلیل بنیادی شرکت کارخانجات قند قزوين

مطالعه