شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

شرکت قند مرودشت در سال ۱۳۱۴ تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره برداری خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۴۴ به بخش خصوصی منتقل گردید و با نام شرکت قند مرودشت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسید.شرکت در سال ۱۳۵۰ سهامی خاص تبدیل و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردید و در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه، تأسیس کارخانه‌های تولیدی و صنعتی در جهت تولید قند و شکر و تهیه مواد، علوفه از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن و اقدام به هرگونه عملیات تجاری و کشاورزی و دام‌پروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و با شرکت‌های دیگر و خریدوفروش هرگونه اوراق بهادار و تأسیس شعب در داخل و خارج کشور و مبادرت به هرگونه فعالیت‌هایی که برای انجام مقاصد مذکور ضروری و مفید باشد.

تحلیل بنیادی شرکت قند مرودشت

مطالعه