شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قندهكمتان‌

تحلیل بنیادی شرکت قندهكمتان‌

شرکت قند هکمتان در راستای تحقق اهداف و برنامه‌‌های کلان ملی در تولید شکر و فرآورده‌های وابسته، با هدف خودکفایی و قطع وابستگی کشور به واردات در سال 1337 پا به عرصه تولید گذاشت. پروانه بهره‌برداری شرکت با ظرفیت اسمی 3٬000 تن مصرف روزانه چغندر و تصفیه بیش از 500 تن در 24 ساعت است. سهام این شرکت در مهرماه 1374 با نماد قهکمت مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

تحلیل بنیادی شرکت قندهكمتان‌

مطالعه