شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه‌ داروپخش‌

تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه‌ داروپخش‌

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد موثره دارویی در کشور و پیشرو در صنعت تولید مواد اولیه دارویی از سال 1375 در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته است. این شرکت در سال 1381 با نماد دتماد مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید و بسته بندی مواد اولیه دارویی، شیمیایی و مکملهای غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات مشابه و همچنین تولید و بسته بندی انواع فرآورده های دارویی ( انسانی و دامی) ، دارو های گیاهی و طبیعی ، فرآورده های بیولوژیک و تشخیص طبی و ..

تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه‌ داروپخش‌

مطالعه