شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت شیشه و گاز

تحلیل بنیادی شرکت شیشه و گاز

شركت شیشه و گاز در تاريخ 23 فروردين 1339 به عنوان شركت سهامي تاسيس و طي نامه شماره 7296 مورخ 1339/2/22 در اداره ثبت و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. در ادامه نوع شركت در تاريخ 1350/7/30 به شركت سهامي خاص تغییر و مجدداً در تاريخ 1356/6/14 به شركت سهامي عام تبدیل و در تاريخ 1369/5/30 در بورس اوراق بهادار تهران با شناسه ملی شرکت 10100889278 پذیرفته شد. در حال حاضر، شركت از واحدهاي فرعي مادر تخصصي گسترش صنایع غذایي سينا بوده و واحد كنترل كننده نهايي آن بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی مي باشد. در حال حاضر کارخانه شمس آباد با دو کوره فعال می باشد. فاز 1 کارخانه شمس آباد شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 150 تن در روز با دو خط فرمینگ 10 سکشنی دو لقمه و یک خط فرمینگ 8 سکشنی دو لقمه می باشد كه از آبان سال 1392رسماً به بهره برداري رسيده است. فاز 2 شامل يك كوره با ظرفیت اسمی 240 تن در روز با یک خط فرمینگ 10 سکشنی سه لقمه و دو خط فرمینگ 8 سکشنی 3 لقمه ای كه از فروردین سال 1401 رسماً به بهره برداري رسيد و از فروردین 1402 تولید بطر سبز در این فاز آغاز شده است.

تحلیل بنیادی کگاز

مطالعه