شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس شد. این شرکت در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. سرمایه اولیه این شرکت در بدو تاسیس، 10 میلیون ریال بود و به‌تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافت.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران یکی از شش شرکت چندرشته‌ای صنعتی است. عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.

تحلیل بنیادی ونیکی

مطالعه