شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت فروسیلیس ایران

تحلیل بنیادی شرکت فروسیلیس ایران

شرکت فروسیلیس ایران یکی از مهمترین تولیدکنندگان فروسیلیسیم در خاورمیانه ،با تولید محصولاتی ضمن با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، اقدام به صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان می نمایدکه در سال ۱۳۹۶ عنوان صادر کننده برتر کشور را بدست آورد.

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) با صادرات به اروپا، آسیا و خاورمیانه مفتخر به دریافت جایزه بین المللی عقاب طلایی بابت کیفیت برتر اروپا در سال ۲۰۱۰ و همچنین صادر کننده نمونه ملی سال های ۸۹، ۹۲ و ۹۶ گردید.

تحلیل بنیادی فروس

مطالعه