شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران

تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران در سال 1345 تاسیس شد. این شرکت با نماد شبهرن در تاریخ 1369/01/06 در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
موضوعات اصلی فعالیت شرکت نفت بهران به شرح زیر است:
✓ تاسیس، ساخت و اداره پالایشگاه روغن موتور و روغن ها صنعتی و محصولات جانبی آن در
ایران و تخلیط و بسته بندی ظروف مربوطه
✓ تحصیل، وارد کردن، نگهداری و استفاده از مواد اولیه و واسطه ای به منظور ساختن روغن موتور و
فرآورده های مشتقه یا حاصله از آنها و تهیه ظروف مربوط به آن
✓ تخلیط، بسته بندی ، حمل و نقل، انبار کردن، به فروش رساندن، واگذار کردن، نگهداری و استفاده
از روغن های موتور کشاورزی ، صنعتی ، تصفیه شده، گریس، واکس و فرآورده ها مشتقه یا حاصل
از آنها مانند حشره کش ، روغن ترمز و ضدیخ

تحلیل بنیادی شبهرن

مطالعه