شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک

تحلیل بنیادی شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سال 1380 در اداره شرکت ها ثبت شد و سال 1393 در بازار دوم فرابورس پذیرفته شد. فعالیت این شرکت شامل تاسیس انواع کارخانجات برای سنتز و تولید مواد اولیه، تولید و فروش فرآورده ها و اشکال مختلف دارویی و فروش مواد اولیه دارویی، حلال ها و مواد جانبی صنعت دارویی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و… است. از سال 1398 نیز پروانه بهره برداری شرکت در سه گروه داروهای استروئیدی، آنتی بیوتیک و عمومی آغاز شده است. این شرکت در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰مترمربع در ۱۰۰کیلومتری تهران و در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد و ضمن رعایت اصول زیست محیطی و تدابیر محیط کار مبادرت به تولید مواد دارویی نموده است. شرکت البرز بالک در زمینه واردات و تولید مواد اولیه دارویی به عنوان یکی از منابع مهم تولید برخی از اقلام استراتژیک مواد اولیه دارو و تکمیل زنجیره خلق ارزش در صنعت دارو است و با تولید بیش از ۲۸ قلم از مواد پایه و اساسی مورد نیاز صنعت دارویی کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این شرکت تامین کننده بیش از %50 مواد اولیه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ برکت (مانند البرز دارو، سبحان انکولوژی، سبحان دارو و …) در سه گروه داروهای عمومی، آنتی بیوتیک و گروه استروئیدی می باشد. پروژه تکمیل پلنت B در مراحل نهایی بهره برداری از کلین روم بوده و حدودا 10 درصد در میزان تولید موثر است.
تحلیل بنیادی دبالک

مطالعه