شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم پیلن

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم پیلن

شرکت پتروشیمی جم پیلن در خرداد 1383 با هدف راهبری و تولید واحد پلی پروپیلن مجتمع الفین دهم
پتروشیمی جم واقع در منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه تاسیس شد. این شرکت یکی از متنوع ترین سبدهای
محصولات پلی پروپیلنی در کشور را دارد.
موضوع اصلی فعالیت جم پیلن احداث، راه اندازی، بهره برداری و اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید، فروش،
صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی است. همچنین تشکیل
انواع شرکت ها یا مشارکت با شرکت های دیگر، مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و خرید
و فروش اوراق بهادار برخی از موضوعات فرعی فعالیت این شرکت هستند.
این شرکت حدود ۳۰ درصد از نیاز صنایع داخلی کشور، شامل صنایع خودرو، بسته بندی، لوازم برقی و خانگی، پزشکی
و غیره را پوشش می دهد.
شرکت پلی پروپیلن جم موفق شده با تولید گریند ترپلیمنر (Terpolymer) پلیمری که از سه نوع مونومر به وجود
آمده باشد، برای اولین بار در کشور مشتریان صنایع بسته بندی را تا حدود زیادی از واردات این گرید خاص و
تخصصی بی نیاز گرداند و حدود 10 هزارتن از حجم بازار را با این گرید پوشش داده است.

تحلیل بنیادی جم پیلن

مطالعه