شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در سال 1333 تاسیس شد و در سال 1335 به بهره برداری رسید. فعالیت اصلی این
شرکت تولید سیمان و شرکت های فرعی آن تولید سیمان، ساخت قطعات پیش ساخته بتونی و استخراج مواد
اولیه از معادن فعال است. سهام سیمان تهران با نماد ستران از سال 1347 در سازمان بورس اوراق بهادار معامله
می شود. در حال حاضر ستران جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس است.
موضوع فعالیت شرکت سیمان تهران احداث کارخانجات سیمان، راه اندازی و بهره برداری از آن ها و صنایع
وابسته به آن، اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز و صادرات محصولات تولیدی خود و شرکت های وابسته
است.
در سال ۱۴۰۱ شرکت دارای ۴ خط تولیدی فعال (خطوط تولید شماره ،۴ ،۶ ۸ و ۹) و یک خط نیمه فعال (خط
تولید شماره ۷) بوده که تولید کلینکر در واحد هفتم متوقف شده است اما تولید سیمان در آن ادامه دارد.
همچنین سیمان سفید و حفاری در تیپ های مختلف در خط تولید شماره ۳ امکان پذیر است.

تحلیل بنیادی ستران

مطالعه