شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ تحت شماره ۲۲۸۸۲۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و مجتمع‌ها و طرح‌ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس، همچنین شرکت برای حصول به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت کند:

-تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه، خرید سهام و اداره انواع شرکت‌ها، مؤسسات؛ فروش سهام شرکت‌ها و یا انحلال آنها

-پذیره‌نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و کالا از طریق بورس اوراق بهادار و یا غیراز آن

-استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی

-انتشار اوراق مشارکت

-مشارکت در بازارهای ابزارهای مالی مشتقه

-انجام هرگونه امور مالی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

-اداره سهام به نمایندگی دیگر اشخاص و ارائه خدمات مشاوره مالی

تحلیل بنیادی وسکاب

مطالعه