شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سیمان قائن

تحلیل بنیادی شرکت سیمان قائن

شرکت سیمان قاین در تاریخ 1360/09/19 تحت عنوان شرکت سیمان خراسان به صورت سهامی خاص تاسیس شد.
فعالیت این شرکت ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان، صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و
وسایل دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور است. ظرفیت اسمی تولید سیمان این
شرکت، 812٬500 تن در سال است. شرکت سیمان قاین در تاریخ 1376/02/21 با نماد سقاین در بورس اوراق بهادار
پذیرفته شد.
ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و
ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.
خلاصه موضوعات فرعی :
– اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت.
– تاسیس شرکت های جدید و یا سهیم شدن در شرکت های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.
– انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با مواد اولیه و محصولات سیمان، بتن، آهک و صنایع ساختمانی و معدنی
در حال حاضر، شرکت سیمان قائن (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است و
شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) می باشد.

تحلیل بنیادی سقاین

مطالعه