شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تاسیس یک واحد تولیدی پتروشیمی به ظرفیت روزانه ۱٬۲۰۰ تن آمونیاک و ۲٬۰۰۰ تن اوره قابل
توسعه تا دوبرابر و همچنین تاسیس واحدهای وابسته به آن از فعالیت های شرکت صنایع
پتروشیمی کرمانشاه است. همچنین از دیگر فعالیت های کرماشا می توان به سرمایه گذاری و
مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید، اخذ نمایندگی، ایجاد
شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور اشاره کرد.
جایگاه کرماشا در صنعت:
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در صنعت تولید اوره و آمونیاک فعالیت می کند. کرماشا دارای
یک خط تولید اوره به ظرفیت ۶۸۶٬۰۰۰ تن و آمونیاک به ظرفیت 396،000 تن در سال است که
بیش از ۹ درصد کل ظرفیت تولید این محصول در کشور است.
این شرکت درنظر دارد فاز دوم تولید اوره و آمونیاک خود که تاکنون دارای پیشرفت فیزیکی 71%
درصد می باشد را در پایان سال مالی 1403 به بهره برداری برساند.


تحلیل بنیادی کرماشا

مطالعه