شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

تحلیل بنیادی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه‌گذاری به شناسه ملی   10100945346 در تاریخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 49356 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره 10817 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش (دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته آن عمدتا در زمینه‌های ارایه، ایجاد، راهبری و اداره خدمات پرداخت الکترونیک و سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها و توسعه شرکت‌ها است.

تحلیل بنیادی وکبهمن

مطالعه