شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

شرکت کالسیمین در سال 1343 با موضوع اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ، ذوب مواد معدنی و ایجاد کارخانه های تبدیلی مواد معدنی و با هدف استحصال روی و سرب از معدن انگوران تاسیس شد. شرکت در سال ،1376 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد «فاسمین» درج شد.
مدت 57 سال است که فعالیت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و روی انگوران و تولید و فروش کنستانتره و شمش روی و سرب است.
حدود ۸۰ معدن سرب و روی در کشور وجود دارد. معادن انگوران زنجان، مهدی آباد یزد، عمارت اراک و ایرنکوه اصفهان از جمله معادن مهم سرب و روی کشور هستند.

تحلیل بنیادی فاسمین

مطالعه