شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ايران

تحلیل بنیادی شرکت فرآوری مواد معدنی ايران

شرکت فرآوری موادمعدنی ایران با سرمایه اولیه 5 هزار میلیون ریال در تاریخ 1370/07/30 تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت عمدتا شامل فرآوری انواع کانی ها و بهره برداری از معادن است. همچنین اهم فعالیت این شرکت در ارتباط با تولید شمش، ورق روی و تولید سولفات روی است. شرکت فرآوری موادمعدنی ایران یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت توسعه معادن روی ایران است.
شرکت با خرید خاک روی از داخل کشور و واردات از ترکیه اقدام به استحصال فلز روی کرده و محصول نهایی شمش روی است.


تحلیل بنیادی فرآور

مطالعه