شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

تحلیل بنیادی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نام میکا روی زنجان در سال 1384 تاسیس شد. عمده فعالیت این
شرکت در زمینه تولید ورق و شمش روی با ظرفیت اسمی تولید 6 هزار تن و ظرفیت عملی سالانه 10 هزار
تن در سال است. شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از سال 1399 با نماد فگستر مورد پذیرش سازمان
بورس اوراق بهادار قرار گرفت.
تامین کنندگان مواد اولیه زرین معدن آسیا و تولید و توسعه سرب و روی ایران و صنعتی و معدنی کیمیای
زنجان گستران


تحلیل بنیادی فگستر

مطالعه