شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه

شرکت سرمايه گذاری پارس توشه در اول شهریـور ماه 1357 تحت شماره ثبت 32768 با مشارکت بخش خصـوصی (40/4 درصد سهام) ، بانک توسعه صنعتی و معدنی (19/9درصد سهام) و شرکت توشيبا کورپوريشن کشور ژاپن (39/7 درصد سهام) با هدف تحصيل و تملک سهام شرکتهای صنعتی و تجارتی  تأسيس گرديده است. پس از پيروزی انقلاب اسلامی در مهر ماه 1363 سهام توشيباکورپوريشن از سوی سهامداران ايرانی خريداری و سپس سهام بانک صنعت ومعدن نیز به بخش خصوصی فروخته شد.

دراسفند ماه 1374 نام اين شرکت درفهرست شرکتهای پذيرفته شده دربورس درج ودرتاریخ  1374/12/28 اولین معامله بر روي دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام و سهام مزبور بين 000ر32 تا 028ر32 ريال معامله گرديد .به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت ، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد

• خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی.

• سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و تکمیل طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی.

• مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری یا از طريق اعمال مديريت بر سرمايه‌گذاریها.

• اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری ، خصوصی ، عمومی داخلی و خارجی.

• انجام عملیات خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد و محصولات گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

• اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

تحلیل بنیادی وتوشه

مطالعه