شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار به منظور مدیریت و توسعه کارخانه های آهن اسفنجی، فولادسازی و
ماشین ریخته گری در خرداد ماه ۱۳۹۴ تاسیس و در اردیبهشت ۱۳۹۷ راه اندازی و افتتاح گردید.
شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای
ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسب اقتصادی است. نزدیک بودن به منطقه ویژه
اقتصادی سنگان که تامین کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی و مجاورت به شبکه ریلی راه
آهن سراسری برای حمل و نقل محصولات فولادی جهت تامین مصارف داخلی و صادرات از اهم
مزیت های اقتصادی این منطقه است.
محصولات اصلی شرکت شامل آهن اسفنجی و بریکت است. آهن اسفنجی محصول میانی تولید
شمش فولاد است که در کوره های قوس الکتریکی برای تولید فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل بنیادی فسبزوار

مطالعه