شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی آما

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی آما

شرکت صنعتی آما در سال 1338 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با نماد فاما در سازمان
بورس اوراق بهادار معامله می شود. بخش عمده ای از بازار داخلی محصولات جوشکاری در
اختیار شرکت صنعتی آما است.
موضوع اصلی فعالیت شرکت صنعتی آما به شرح موارد زیر است:

 • ایجاد یک یا چند کارخانه جهت تولید محصولات صنعت جوشکاری
 • تهیه و واردات مواد و ملزومات اعم از ماشین آلات با مواد اولیه که برای ادامه کار و تولید
  کارخانه ها لازم است
 • فروش و صدور محصولات کارخانه ها
 • انجام هر نوع امور بازرگانی مربوط به موضوع فعالیت شرکت
  تولیدات شرکت صنعتی آما باتوجه به داشتن پایه های علمی آن، در کلیه پروژه های نفت، گاز
  و پتروشیمی، آب رسانی، اتصال لوله های گاز، پروژه های تولید برق آبی، گازی و غیره مانند
  کارخانجات صنعتی صنایع آذرآب، دنیای ماموت، ماشین سازی اراک، پتروشیمی کاویان،
  صنعتی آذران، ماشین سازی تاشا، گروه مپنا و سایر صنایع بزرگ و کوچک استفاده می شود.

تحلیل بنیادی فاما

مطالعه