شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت باما

تحلیل بنیادی شرکت باما

شرکت باما سال 1334 در شهرستان اصفهان به بهره برداری رسید. این شرکت فرآیندهای اکتشاف،
استخراج و فرآوری (فلوتاسیون) را انجام می دهد. محصولات تولیدی شرکت باما شامل کنسانتره روی
و کنسانتره سرب است. سهام باما در سال 1382 با نماد کاما در گروه استخراج کانه های فلزی مورد
پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت.
تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا تولید نهایی در شرکت انجام می شود.
فعالیت های اکتشافی و استخراجی بوده و این اکتشافات جدید سبب کاهش بهای تمام شده
محصولات می شود.
در مواردی که شرکت اقدام به خرید مواد اولیه از شرکت های خارجی می نماید، تغییرات نرخ دلار
می تواند تأثیر به سزایی در بهای تمام شده تولید داشته باشد. تغییرات نرخ دلار می تواند تأثیر
چشمگیری بر درآمدهای صادراتی شرکت داشته باشد. بخش قابل توجهی از بهای تمام شده شرکت ،
مواد مستقیم مصرفی می باشد، بنابراین افزایش یا کاهش بهای تمام شده خاک مصرفی ،نقش
به سزایی در تعیین بهای تمام شده محصولات دارد.

تحلیل بنیادی کاما

مطالعه