شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پشم شیشه ایران

تحلیل بنیادی شرکت پشم شیشه ایران

پشم شیشه ایران در سال 1343به صورت شرکت سهامی تأسیس از تیر ماه 1347شروع به بهره‌برداری نموده است.

به منظور انطباق شرکت با اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1350 به شرکت سهامی خاص تبدیل و مجددا در سال 1355 به سهامی عام تغییر یافت.

در اسفند ماه 1369در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

درحال حاضر این شرکت از شرکت‌های فرعی صدر تأمین است و شرکت اصلی نهایی گروه ،شرکت شستا (صدرتأمین) است.نشانی مرکز اصلی این شرکت در سال 1398 از تهران به شیراز تغییر یافت.

فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

تولید انواع پشم شیشه و ایزوگام و مشتقات آن‌ها و انجام امور صنعتی و بازرگانی که صرفا برای ورود ماشین‌آلات و لوازم و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و معاملات خارجی و داخلی مربوط به مایحتاج کارخانه و فروش و توزیع محصولات کارخانه، واردات و صادرات هرنوع کالای مجازو انجام کلیه عملیاتی که برای تسهیل امور صنعتی شرکت مورد لزوم باشد.

هم‌اکنون پروژه انتقال کارخانه از شیراز به منطقه ویژه اقتصادی شیراز با پیشرفت فیزیکی 57 درصد تا 1402/12/29 در جریان است و مطابق برآورد شرکت این انتقال تا 1403/09/31 به پایان خواهد رسید.

تحلیل بنیادی کپشیر

مطالعه