شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنایع غذایی مینو شرق

تحلیل بنیادی شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت صنایع غذایی مینو شرق در سال 1392 در فرابورس پذیرفته شد و در حال حاضر واحد
تجاری نهایی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان است.
محصولات شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) شامل تولید انواع فرآورده های غذایی و
صنایع تبدیلی به ویژه محصولات آردی از جمله انواع بیسکویت، کیک، ویفر، نان و
محصولات شکری، پفک، تافی وابسته می باشد.
صنعت غذایی همواره به عنوان یکی از کلیدی ترین صنایع در مسیر توسعه اقتصادی هر
کشور است. اهمیت تغذیه در سلامت جسمی و روانی، حتی در حوزه امنیت ملی کشورها
مطرح می شود.
با توجه به تولید محصولات عمومی توسط این شرکت ، تورم موجود در کشور و کاهش
قدرت خرید عموم مردم می تواند تاثیر بسزایی در فروش و درآمد شرکت در سال های پیش
رو داشته باشد.

تحلیل بنیادی غمینو

مطالعه