شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت بهنوش ایران

تحلیل بنیادی شرکت بهنوش ایران

شرکت بهنوش ایران در سال 1345 با نام شرکت سهامی مالتای ایران تاسیس شد. در حال حاضر این شرکت دارای 9 واحد تولیدی است که 6 واحد آن با استفاده از حداکثر توان عملیاتی و 2 واحد به صورت فصلی مشغول به تولید هستند. شرکت بهنوش ایران در سال 1378 با نماد غبهنوش در گروه شیمیایی و غذایی مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت.

موضع فعالیت شرکت بهنوش ایران شامل موارد زیر است:
✓ ایجاد کارخانه های مالت سازی و مشتقات آن و انواع نوشابه های بدون الکل، شیشه سازی، قوطی سازی و بهره برداری از این کارخانجات
✓ ایجاد مزارع برای کشت جو و سایر محصولات کشاورزی و بهره برداری از این مزارع
✓ خرید مواد، ظروف، ماشین آلات، قطعات و لوازم مورد نیاز از داخل یا خارج از کشور
✓ فروش مواد و محصولات کارخانه و صادرات آن به خارج از کشور
✓ قبول و واگذاری عاملیت فروش پخش کالا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی و سرمایه گذاری در سایر موسسات


تحلیل بنیادی غبهنوش

مطالعه