شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی مینو

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی مینو

شرکت سهامی عام مینو در سال 1354 به بهره برداری رسید. این شرکت در سال 1373
به شرکت سهامی عام تبدیل شد. شرکت های قاسم، صنایع غذایی مینو شرق، صنعتی
پارس مینو و شوکو پارس از شرکت های فرعی شرکت صنعتی مینو هستند.
شرکت اصلی و شرکت های فرعی عمدتا در زمینه صنعت شیرینی و شکلات فعالیت
دارند. محصولات تولیدی غصینو شامل انواع بیسکویت، انواع کیک، پفک، ویفر،
شکلات، تافی و آبنبات است.
با توجه به اینکه عمده نیاز صنایع تولیدی کیک و بیسکویت آرد بوده و کیفیت آن تاثیر
زیادی در کیفیت محصول نهایی دارد، کارخانه فرآوری گندم و تولید آن، در محل شرکت
صنعتی مینو خرمدره تاسیس شد. این کارخانه از سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را آغاز کرد و
در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید. کلیه خطوط شرکت صنعتی مینو از شرکت بولر
آلمان خریداری و راه اندازی شده است. هدف از فعالیت کارخانه آرد، تامین انواع آرد و
سبوس موردنیاز شرکت مینو و سپس تامین آرد مورد نیاز شرکت های تابعه است.
همچنین در صورت تولید محصولات بیشتر از تقاضای شرکت، فروش به دیگر
واحدهای صنعتی نیز در نظر گرفته شده است.
شرکت صنعتی مینو در سال جاری مجوز افزای نرخ فروش از سازمان حمایت از تولید
کنندگان و مصرف کنندگان دریافت نموده است که این موضوع تاثیر بسزایی بر
سودسازی شرکت خواهد داشت.


تحلیل بنیادی غصینو

مطالعه